Velmi zjednodušeně: Pokud se v Holandsku narodíte, jste občanem. Pokud přijedete na týden s mapou v ruce, jste turista. Pokud přijedete na chvíli pracovat, jste expatem. Pokud chcete být cizincem o kterého se starají úřady (třeba podporou v nezaměstnanosti), musíte získat SOFI number, založit si účet v Holandské bance a ukázat doklad, že trvale bydlíte. Tak přesně o to se budeme snažit v pondělí, i když trvalou adresu ještě nemáme.   

SOFI number je zkratka pro sociaal-fiscaal nummer a funguje podobně jako naše rodné číslo. Jako obyčejní turisti ho nepotřebujete, ale musíte si o něj požádat pokud budete v zemi déle než 3 měsíce, pokud chcete práci, účet v bance, podporu nebo cokoliv úředního. SOFI number Vám vydá každý Belastingdienst v místě bydliště a stačí Vám k tomu jen pas a adresa bydliště. Jestli chcete SOFI jen na tři měsíce nebo dokonce méně, může Vám projít i adresa hotelu, ale jestli chcete víc, potřebujete adresu trvalou nebo hodně štěstí na úřednici u okýnka. SOFI je na počkání.

Účet v bance je něco podobného. K založení potřebujete pas, SOFI number a adresu bydliště. Některé banky se specializují přímo na cizince a expaty a mají smlouvy, internetové bankovnictví i helplinku v angličtině jako třeba ABN-AMRO bank nebo RABO bank. Obě výše zmiňované banky taky umí přivřít oko nad nějakou chybějící věcí při zakládání účtu jako je trvalá adresa a v to přesně doufáme i my. Založení účtu trvá zhruba 40 minut.Leave a Reply.